Yoga för barn

Balans, koordination, andning och styrka lärs in på ett lustfyllt sätt, med rörelser anpassade till den växande kroppen. Ibland är klassen uppbyggd kring ett tema, t ex "på äventyr med indianer" anpassade efter barnens ålder och utveckling så att alla kan vara med. 

Vi inleder med en kort samling, gör yogarörelser, andnings- och fokuseringsövningar. Varje klass avslutas med avslappning.
 
Välkommen!